کل نماهای صفحه

پنجشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۲

دل کوکی ها


از کسی که کتاب می خواند و کتابهای زیادی دارد نترسید از کسی بترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را هر گز به درستی نخوانده

هیچ نظری موجود نیست: