کل نماهای صفحه

جمعه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۲

کافه تاتر

پیمان معادی در نقش "دی دی" و رضا بهبودی در نقش "گو گو" و صحنه تماما سپید مینی مال با شمای بی قواره تک درختی بی برگ و بار در گوشه آن...

انتظار آغاز میشود.گوگو و دی دی ؛دو انسان وامانده دو انسان خود گم کرده دو انسان پریشان دو بی قرار دو خسته دو بی نوا دو مفلوک....چشم به راهند.روزها و روزهاست که از طلوع صبح تا آخر شب در اینجا زیر سایه تک درخت بی بار در انتظارند تا گودو از راه برسد...

....اما گودو هرشب نمیاید و هر شب این قصه انتظار و انتظار ادامه میابد.

نمیدانم شاید ساموئل بکت قصه انسان امروز را به تصویر کشیده است.انسان وامانده و دلزده از دین،سیاست،ایدئولوژی،بردگی،استثمار،تضاد و همه ایسمهای جهانی!

در انتظار گودو باید ماند یا باید بی خیال شد و رفت؟؟؟

در انتظار گودو
نویسنده:ساموئل بکت،مترجم:نجف دریابندری

کارگردان:همایون غنی زاده

بازیگران:پیمان معادی،رضا بهبودی،علی سرابی،رامین سیار دشتی


تاتر شهر،سالن اصلی،بهمن و اسفند 92هیچ نظری موجود نیست: