کل نماهای صفحه

پنجشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۳

دل کوکی ها


شما حق ندارید به هیچ یک از احکام و آیه هایی که از گذشته به امروز رسیده و چشم بسته آنها را پذیرفته اید،ایمان داشته باشید.
ایمانِ بی مطالعه،سد راه تعالی بشر است.فقط فریب و دروغ است که از اتباعِ خود،ایمانِ مطلق می طلبد و به آنها تلقین می کند که اگر شک آوردید،روی تان سیاه می شود.

"چرا که تنها و تنها شک است که آدمی را به حقیقت می رساند."

_مقاله ی نگرانی های من_

_احمد شاملو_

هیچ نظری موجود نیست: