کل نماهای صفحه

پنجشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۳

یک کلوم حرف حساب

در فرهنگ عامه گرگ و کوسه معروف هستند به موجودات وحشی و درنده خو...

اما آیا می دانید پس از پشه (مالاریا) بیشترین کشتار را از ما انسان ها خودمان انجام می دهیم؟

آیا می دانید کوسه و گرگ هرکدام در سال تنها ١٠ انسان را می کشد ولی ما انسان ها سالانه ٤٧٥,٠٠٠ نفر از نوع بشر را به کام مرگ می فرستیم؟


پس بیاییم انسان باشیم و به یکدیگر کمک کنیم که این درنده خویی و همنوع کشی را پایان دهیم، بله ما می توانیم تنها اگر بخواهیم اندکی انسان باشیم و انسانیت را در اطراف خود گسترش دهیم...


هیچ نظری موجود نیست: