کل نماهای صفحه

چهارشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۹۴

دل کوکی ها
وقتی تصمیم می گیری یک احساس را به سرانجامی به نام "ازدواج" برسانی، اولین حرکت مفید این است که از خودت بپرسی :
"آیا واقعاً باور داری که تا سنین پیری از سخن گفتن با این زن، لذت خواهی برد ؟"
"سخن گفتن" و نه "همخوابگی" !
تمامی مسائل دیگر در ازدواج موقت و گذرا است.
تا زمانی که دو نفر حرفی برای گفتن و گوشی برای شنیدن دارند، می شود به عمر ارتباطشان امید داشت...


 فردریش نیچه

هیچ نظری موجود نیست: