کل نماهای صفحه

چهارشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۹۴

دل کوکی ها


اینجا میدان یکی از شهرهای المان است که بنای یادبودی بخاطر اندیشمندان و فیلسوفان خود در ان بنا کردند در نظر بگیرید بخواهیم بنای یادبودی از اندیشمندان و فیلسوفان ایرانی در یکی از شهرهایمان بنا کنیم فکر میکنید چند فیلسوف و اندیشمند داریم؟

هیچ نظری موجود نیست: