کل نماهای صفحه

دوشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۴

دل کوکی ها

ترسم از این است که یک شب
بخواهی به خوابم بیایی و من
همچنان به یادت
بیدار نشسته باشم ...

  سیدعلی صالحی

هیچ نظری موجود نیست: