کل نماهای صفحه

دوشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۴

دل کوکی ها

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮﮒ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﭼﺮﮐﯿﻦ ﺍﺳﺖ...


 محمد رضا شفیعی کدکنی

هیچ نظری موجود نیست: