کل نماهای صفحه

سه‌شنبه، مهر ۱۴، ۱۳۹۴

حقیقت در دست کیست؟

از اسپانیا حرکت کنیم تا قلب اروپا و ایتالیا شمال و شرق همه در کلیسا قسم میخورن که تمام حقیقت نزد مسیح هست و دیگری دروغی بیش نیست و باطل هستن.
به شمال آفریقا که برسی‌ مسلمانان سنی را میبینی‌ که قسم میخورن حقیقت نزد آنها هست اسلام بر حق هست اون هم از نوع سنیش و حاضر هستن جان خود را هم بدهن و دیگر ادیان و باور‌ها باطل هستن.
به عراق و مصر که میرسی‌ شمالش تسنن میگن حقیقت اونهاهستند.کنارشون ایزدی ها رو به آفتاب نماز می خوانند.میگن اونها حقیقتند. جنوبش شیعه،اند
سوریه میری بشاراسد و دار ودسته ش علوی مذهبند شیعه اند اونها علی وحسن وحسین قبول دارند بقیه امامهارا قبول ندارندمیگن حق با انهاست.
یمن میروی شیعه زیدی مذهبند زید را بعد از زین العابدین امام پنجم میدانندو باقی امامها را قبول نکردند گویا اجدادشون زید را دیده وقبولش کرده و به خاندانش گفته امام هست و فرزندان اونهم بعدی ها را قبول نکرده و میگن حق با انهاست زیدشون ظهور خواهد کرد فقط اونها بهشت می روند.
به اسرائیل برسی‌ یهودی‌ها قسم میخورن که حقیقت نزد یهودیان است و تورات حقیقت محض است و اونها آدمهای برگزیده خداوند
ایران هم 12 امام را واسطه قرار دادن و از دید سنی های متعصب کافر بر حق"
به شمال پاکستان که برسی‌ ناصری هستن که لعنت بر علی‌ می‌کنن و میگن حقیقت نزد آنهاست .
افغانستان غیر سنی و شیعه ها یک گروه هست
شیعه اسماعیلی اند.اسماعیل پسر جعفر صادق را امام هفتم می دانند وکاکاش موسی بن جعفر را قبول نکردند.7امامی اند باقی امامان قبول ندارند میگن اسماعیل ظهور خواهد کرد میگن فقط حق با اونهاست.بقیه نه..
به هندوستان که برسی‌ حقیقت در دست دیگر ی هست...برهما.هندو.سیک هامخلوطی از اسلام ودین هندو را گرفتند ومیگن اونها بهشتی اند و حق با انهاست..
به چین میری .یه عده مسلمانند ولی اگرچه زبانشان چینی هست اونها قران را به فارسی و اذان نمازشون رابفارسی می خوانند زیرا ابتدا دویست سال قبل یک خراسانی ایرانی یک ترجمه قران فارسی را براشون برده .حالا مابعربی مجبوریم نماز بخونیم اونها به فارسی تا به بهشت روند...!ومیگن حقیقت دین انها هستند.
اونطرف کمونیستند میگن حقیقت اونهاهستندیه عده کنفوسیوس را دین گرفتند
اونطرف تایلند بودایی و..میگن.حق با اونهاست وبقیه نخیر.
همه هم میگن دین ما وبزرگانمان را خدافرستاده.واحکام و آیاتی برا خودشون دارند..وکتابهای مقدسی دارند.
وهرکدام چیزی را حرام وحلال و گناه و ثواب میدانند...!!
از این صدها و هزاران دین که بر کره زمین هست هر کدام ادعا حقیقت دارن و انسانهای برگزیده خداوند هستن وبه بهشت میروند و دیگران به جهنم..!

عجب آشفته بازاریست دنیا،،،،

جهانی‌ را بدون دین تصور کن.

هیچ نظری موجود نیست: