کل نماهای صفحه

جمعه، آذر ۰۶، ۱۳۹۴

دل کو کی ها


من می خواهم بدانم که
راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا
هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ؟!
یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می شود زندگی کرد؟ …؟!
صمد بهرنگی

هیچ نظری موجود نیست: