کل نماهای صفحه

یکشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۹۴

انسانیت

انسانیت نمی فهمد چه زبانی داری چه مذهبی داری...
انسانیت نمی فهمد رنگ پوستت سیاه است سفید است زرد است...
انسانیت عقایدت را،درکت را....
شاید گاو هم همین طرز فکر را دارد نه؟؟؟
اما گاو بودن بهتر از این است که برایت زبان مهم باشد،رنگ پوست مهم باشد...
گاو بودن بهتر از این است که اگر کسی عقایدت را درک نکرد خفه اش کنی....
برای انسانیت فرق نمی کند او یهودی است مسیحی است مسلمان است،افغانی است،ارمنی است...
به انسانیت چه ربطی دارد این ها...
برای انسانیت خون در رگهایت مهم است...
خونی که هر موجود زنده ای دارد دارند.....حتی حیوانات..
برای انسانیت درد مردم اهمیت دارد،در تلاش است در حد توانش درد را درمان کند....
نام انسان را به همین دلیل بر ما گذاشتند...
فلسفه انسانیت همین است که می خوانی...
آیا این عقیده درست نیست؟؟
آیا انسانیت خطرناک است؟؟؟
اگر انسانیت را تمام جهان درک می کردند دیگر بهشتی نیازمان نبود.....


هیچ نظری موجود نیست: