کل نماهای صفحه

شنبه، آبان ۱۶، ۱۳۹۴

بگذار تو و من عامل اين فاجعه نباشيم...

این مطلب واقعا" جای تامل داره ...
یکی تعریف میکرد : در مقطع فوق ليسانس استادي داشتيم كه بسيار با سواد و بد اخلاق بود
يكي از دانشجويان بسيار كم سواد و دير فهم و در عين حال جوان و جاه طلب ( به همه ميگفت دكتر ! تا خودش را دكتر صدا كنند) با يك نمره مي توانست به معدل ١٤ برسد و برود براي پايان نامه
استاد سالخورده ما به هيچ عنوان زير بار نمي رفت
من عليرغم ميل باطني ام سراغ اين استاد محترم رفتم و گفتم ايشان پسر خوبيست و فقير است و اينجا اجاره منزل ندارد( دانشگاه علوم تحقيقات پونك بود و محله گراني بود) با همه احترامي كه ايشان براي من قائل بود حرفي زدكه بعدها عمق انرا فهميدم
ايشان فرمود:
تركيب بي سوادي و جاه طلبي و فقر
مي تواند فاجعه به پا كند
تو از كجا ميداني كه اين ادم در اينده به پست و مقام مهمي نرسد؟
بگذار تو و من عامل اين فاجعه نباشيم...

هیچ نظری موجود نیست: