کل نماهای صفحه

جمعه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۹۳

کافه کتاب
این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت ، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده!
تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را از آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد

توپ مرواری

هیچ نظری موجود نیست: