کل نماهای صفحه

دوشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۹۴

سخن بزرگان

انسانهاي احمق نه از کتاب خوششان مي آيد نه از فيلمهاي مفهومي و نه هر چيز که آنها را وادار به تفکر کند.
انسانهاي کمي احمق تا حدودي کتاب خوانده اند، البته به دليل اينکه بتوانند مدارک تحصيلي خود را تکميل کنند.
انسانهاي رمانتيک شعر ميخوانند، رمان هاي عاشقانه را دنبال ميکنند.
انسانهاي باهوش با معادلات سر و کار دارند،رياضيات و فيزيک و از اين دست...
انسانهاي پيشرو اما درگير فلسفه ميشوند، هميشه ذهنشان پر است از سوالات بي پاسخي كه تجمع کرده است، آنها را از نوجواني شان ميتواني بشناسي، گاه سوالاتي ميپرسند که شما را به چالش ميکشند و پرده هايي را کنار ميزنند که وحشت زده ميشويد.
تويي که اين را خواندي اگر نخست وزير يا رييس جمهور کشورت هستي فرهنگسراها را به انسانهاي احساساتي، سياست را به باهوش ها
و آينده ي ميهنت را به فيلسوفانت بسپار.
 
"آندره ژيد"
 مصاحبه با روزنامه ي ديلي تلگرام.

هیچ نظری موجود نیست: