کل نماهای صفحه

پنجشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۹۴

دل کو کی ها

غربت آن نیست که ندانند کجایی و بگیرند سراغت
غربت آن است که بدانند کجایی و نگیرند سراغت


هیچ نظری موجود نیست: