کل نماهای صفحه

پنجشنبه، دی ۰۳، ۱۳۹۴

دل کوکی ها
اینکه همه نظری را می پذیرند دلیل بر درستی ان نظر نیست.درحقیقت با توجه به نادانی نوع بشر امکان نادرستی ان نظر بیشتر است تا عکس ان.
برتراندراسل

هیچ نظری موجود نیست: