کل نماهای صفحه

دوشنبه، دی ۰۷، ۱۳۹۴

فروغ فرخزاد: نماد جاودانگی در شعر معاصر ایران

از دیدگاه بسیاری از دوستداران شعر، فروغ فرخزاد، نماد جسارت شاعرانه جهان مدرن و ایزدبانوی شعر معاصر ایران است که زندگی و آثارش بیش از هرچیز حادثه ای در ادبیات مدرن و سرفصل برجسته ای در تاریخ روشنفکری ایران ارزیابی می شود. نمود بارز این مدعا را می توان در شعر «پنجره» اش دریافت: «پیغمبران، رسالتِ ویرانی را / با خود به قرن ما می آورند/ این انفجارهای پیاپی / و ابرهای مسموم/ آیا طنین آینه های مقدس اند؟/ ای دوست، ای برادر، ای همخون/ وقتی به ماه رسیدی/ تاریخ قتل عام گل ها را بنویس.»

هیچ نظری موجود نیست: