کل نماهای صفحه

جمعه، آذر ۲۰، ۱۳۹۴

دل کوکی ها


انسان سه راه دارد
اول از اندیشه می گذرد .... این والاترین راه است
دوم از تقلید می گذرد ..... این آسان ترین راه است
راه سوم از تجربه می گذرد و این تلخ ترین راه است ....!
کنفوسیوس

هیچ نظری موجود نیست: